Oferta

Podstawą naszej oferty dla klientów jest zapewnienie fachowej i kompleksowej obsługi, rachunkowej, kadrowej i płacowej dla:

 • stowarzyszeń zwykłych

 • stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego

 • spółek osobowych

 • spółek kapitałowych

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą osobiście lub w formie spółek cywilnych

 • osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Usługi księgowe i rachunkowe obejmują:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna rachunkowość)

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia

 • sporządzanie deklaracji miesięcznych

 • rozliczanie ZUS właściciela firmy

 • rozliczenie roczne właściciela firmy

 • reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS

 • zmiany danych do US i ZUS

 • wysyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących wielkości podatków i składek do zapłaty

 • sporządzanie na życzenie klienta analiz ekonomicznych i zestawień finansowych

 • konsultacje i porady księgowe w siedzibie Biura Rachunkowego

 • telefoniczne konsultacje, porady księgowe i prawne

 

Zakres obsługi kadrowo - płacowej:

 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS

 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników

 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,

 • wystawianie świadectw pracy

 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego klienta w drodze negocjacji.

Koszt usług uzależniony jest od:

 • rodzaju ksiąg podatkowych : księgi handlowe, PKPiR, ryczałt

 • formy prawnej : osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka z o.o.

 • branży : działalność usługowa, handlowa, produkcyjna

 • ilości dokumentów i zapisów księgowych

 • ilości zatrudnionych pracowników

 • stopnia złożoności rozliczeń podatkowych

 • innych : firma jest podatnikiem VAT, transakcje WNT, eksport, import , itp.